Mikael Kastengren

Mikael Kastengren

Doktorand

Forskning syftar till att utöka evidensen för eventuella fördelar och nackdelar med minimalinvasiv aorta- och mitralisklaffkirurgi.

Om mig

Mikael Kastengren är doktorand på institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet. Mikael är även ST-läkare i kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset och planerar att arbeta med interventionell kardiologi.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojektet baseras på 5 delartiklar.

Delarbete 1 syftar till att utvärdera en ny plug-baserad device som används för slutning av femoralartären efter perkutan kanylering till hjärtlungmaskin under minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi.

Delarbete 2 syftar till att undersöka relationen mellan kusp-förtjockning och stentexpansion vid implantation av suturlösa aortaklaff-bioproteser. Tidigare studier har påvisat att fenomenet med kusp-förtjockning har varit relaterat till underexpansion av TAVI-proteser.

Delarbete 3 syftar till att utvärdera eventuella fördelar och nackdelar av minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi jämfört med konventionell mitralisklaffkirurgi genom att analysera postoperativa utfall före och efter införandet av ett mimimalinvasivt mitralisprogram på Karolinska Sjukhuset.

Delarbete 4 syftar till att utvärdera kirurgiskt trauma av minimalinvasiv aortaklaffkirurgi jämfört med konventionell aortakirurgi genom att i en randomiserad studie mäta pre-, per- och postoperativa cytokinnivåer.

Delarbete 5 är en randomiserad studie som syftar till att undersöka postoperativ mortalitet och morbiditet av minimalinvasiv aortaklaffkirurgi jämfört med konventionell aortaklaffkirurgi.