forsman_jpg.jpg

Mikael Forsman

Senior forskare

Om mig

Jag är civilingenjör och disputerade 1995 på medicinsk elektronik, sedan dess har mina studier legat inom ergonomiområdet. Min forskning handlar oftast om biomekanisk belastning, och inkluderar utveckling och användning av metoder för mätning och analys av arbetsfysiologiska och biomekaniska data. Jag samarbetar gärna med företrädare för flera andra discipliner; sjukgymnaster, fysiologer, läkare, psykologer, och produktionstekniker. Jag är projektledare för två pågående projekt som båda handlar om metoder för företaghälsovårdens ergonomiska riskbedömning. Arbetar också flera andra projekt; inom synergonomi, muskelfysiologi och strategier för datainsamling, tillsammans med Högskolan i Gävle; arbetsbelastning vid produktionsförändringar i Lean-företag (projektledare, Jörgen Eklund, KTH); individuell kapacitet och fysisk belastning (Bo Veiersted, STAMI, Oslo); Samband mellan arbetsställningar för överarm och besvärsförekomst (Andreas Holtermann, NFA, Köpenhamn); fysisk arbetsbelastning kvantifiering och förändring, sophämtare (Petter Lobrinker, TYA), samt kirurger (Susan Hallbeck, Mayo-kliniken, USA). Jag är också aktiv i undervisningen i Masterprogrammet Arbete och hälsa, och handleder doktorander och masterstudenter.