B&W SLL profile

Michael Axenhus

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en delad tjänst som läkare och doktorand vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Jag jobbar både kliniskt och prekliniskt. Mitt forskningsområde är neurovetenskap med fokus på kognition och minnesfunktion. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är translationell och fokuserar huvudsakligen på att hitta tidiga regulatorer av neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. Vi försöker identifiera regulatorer av sjukdomsprogressionen i ett presymtomatisk stadie. Vi tror att detta kommer ge oss förutsättningar att utveckla mer effektiva behandlingar och diagnostiska metoder. Vi tror att neurodegenerativa sjukdomar behöver uppmärksammas och behandlas redan innan uppkomsten av symtom. 

För att åstadkomma detta använder vi djurmodeller, nervcellskulturer, högintensitetsmikroskopi och epidemiologiska data. Identifierade regulatorer används sedan som biomarkörer eller läkemedelsmål. I våra senaste studier har vi identifierat en ny regulator av Alzheimers sjukdom och arbete pågår just nu med att utvärdera dess terapeutiska potential. Nyligen ingick vår grupp i ett större samarbete för att studera Covid-19 och dess effekt på kognition och minne.