Skip to main content
Max Gordon, PhD, MD

Max Gordon

Anknuten

Anknytning:
Enheten för ortopedi
Institutioner:
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Om mig

Jag är ortopedspecialist och forskare på Danderyds sjukhus. Jag är dessutom arrangören för Stockholm R useR Group, en grupp på 400-500 användare som träffas 4-6 gånger per år för att diskutera statistik, maskininlärning, och visualisering inom ramen för statistikprogrammet R. Jag har också en forsknings blogg, G-Forge, och ett Github-repo med mina R-paket.

Forskningsbeskrivning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är närvarande epidemiologi och maskininlärning. Jag avslutade min avhandling maj 2014 med titeln "Evaluation of patient related factors influencing outcomes after total hip replacement". I samarbete med Svenska Höftprotesregistret tittade vi på grundläggande faktorer, såsom ålder, kön, och andra sjukdomar, och hur de påverkar den totala höftledsresultat. Avhandlingen väckte mitt intresse för statistik och hur man förmedlar komplexa budskap grafiskt.

Förutom epidemiologi jag är intresserad av maskininlärning, framförallt neurala nätverk och deep learning.  Maskininlärning har ofta varit oåtkomliga för sjukvården eftersom det kräver ofta stora mängder data, men med digitaliseringen av sjukvården är förutsättningarna idag helt annorlunda jämfört med tidigare. Jag har för närvarande ett samarbete med KTH där vi ska implementera deep learning inom ortopedin.

Loading bibliometrics...