Picture Mattias

Mattias Svensson

Senior forskare

Om mig

Expertis inom preklinisk forskning inom området immunologi och infektion, myeloida immunceller, värdpatogeninteraktioner och cellbiologi.

Driver translationella projekt med bas i preklinisk vetenskap. Detta inkluderar deltagande i de två internationella projekt, PerAID och PerMIT, som fokuserar på personlig medicin vid infektionssjukdomar (2019-2024).

Särskilt intresse för: Infektion och immunologi, med fokus på myeloida immun celler så som monocyter, dendritiska celler och makrofager vid akut och kronisk vävnadsinflammation.

Nuvarande befattning: Forskargruppsledare, Docent.

Är studierektor för Forskarutbildningen på Institutionen för Medicin, Huddinge och ordförande i Disputationskommittén på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Jag leder en forskargrupp på Centrum för Infektionsmedicin (CIM) inom Institutionen för medicin Huddinge. Gruppens forskning syftar till att förstå hur vävnadsmikromiljön påverkar bakterieegenskaper, immuncellssvar och immunmedierad patologi med speciellt fokus på vävnadsspecifika cellers förmåga att forma myeloida cellers funktion vid bakterieinfektioner såväl som kroniska inflammationstillstånd.

Vi strävar efter att identifiera proteiner och metaboliter som är viktiga för vävnadsspecifika celler, såsom fibroblaster, att forma mikromiljön för myeloida immuncellers funktion och bakteriers specifika egenskaper. Målet är att:

1. Utveckla skräddarsydda immunokompetenta organotypiska modeller med humana celler för att identifiera sjukdomsmekanismer, upptäcka biomarkörer och validera interventioner vid infektionssjukdomar orsakade av bakterier.

2. Använda identifierade sjukdomsmekanismer för att utveckla skräddarsydd terapi och implementera personlig medicin vid akuta infektionssjukdomar orsakade av bakterier

3. Identifiera centrala värdegenskaper som i vävnadsmiljön driver bakteriers beteende och egenskaper, så som biofilm- och persistensegenskaper.

Av särskilt intresse är de två grampositiva bakterierna Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus. Båda dessa grampositiva bakterier kan orsaka mycket aggressiva invasiva infektioner såsom toxisk chock, nekrotiserande lunginflammation och nekrotiserande fasciit som är associerade med betydande sjuklighet och dödlighet.

Utbildning

1995, MSc, Biologi, Lunds universitet, Sverige

2000, PhD, Immunologi, Lunds universitet, Sverige

2001-2004, Postdoktorala studier, London School of Hygiene and Tropical Medicin, London, UK

2010, Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, Sverige