Mattias Öberg, Associate Professor

Mattias Öberg

Senior forskare

Om mig

Hälsorisker med kemikalier är mitt huvudsakliga forskningsområde. Det är ett tvärvetenskaplig forskningsområde och jag arbetar nära ett stort nätverk av svenska och internationella forskare, myndigheter och organisationer. Jag är även svensk representant i den nordiska expertgruppen för riskbedömningar av kemikalier i arbetsmiljön, ordförande i den nationella kommittén för European Registered Toxicologists och ledamot i Eurotox Executive Committee. Jag har även ett uppdrag som expertkoordinator på KI:s Centrum för hälsokriser inom området kemiska händelser och katastroftoxikologi. 

Katastroftoxikologi och kriget i Ukraina

I samband med kriget i Ukraina finns risk för utsläpp av farliga kemikalier. Det handlar till exempel om utsläpp som sker i samband med skador på kemiska anläggningar och transporter av farligt gods. Men det kan också handla om kemiska vapen och högtoxiska ämnen som i närtid använts för att förgifta politiska motståndare i flera länder. Jag har i min forskning särskilt studerat riskerna med luftburna ämnen, effekterna på känsliga grupper som astmatiker, och hur man kan beräkna sambanden mellan dos och effekt. Jag har även medverkat i utformningen av MSB:s beslutsstöd när det gäller kemiska händelser och undervisar masterstudenter i katastroftoxikologi.

Forskningsbeskrivning

Aktuella projekt som projektledare:

 • Experimental design aligned with dose-response modelling as a means for 3R in toxicity testing (Finansiering: Vetenskapsrådet)
 • Bayesian dose-response modelling aligned with experimental design as means to improve chemical risk assessment (Finansiering: Formas)
 • Risk, Fara, Oro, Skada - ett kommunikationsprojekt (Finansiering: Formas)
 • Kemiska olyckor i arbetslivet – systematisk analys av giftinformationscentralens arbetsmiljörelaterade data (Finansiering: AFA Försäkring)

Övriga projekt där jag deltar:

 • PERFORCE3, a Innovative Training Network about perfluorinated chemicals. (PI: Ian Cousins; Finansiering: European Union’s Horizon 2020). 
 • Phthalates in female reproduction –impact of mixture composition on hazard characterization (PI: Pauliina Damdimopoulou, Karolinska Institutet, Finansiering: Formas).
 • New animal-free methods to meet the need for safe chemicals (PI: Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, Finansiering: Formas).

Pedagogiska meriter

Jag har erfarenhet av att arbeta med undervisning på många nivåer, både som kursledare, föreläsare och handledare av studenter på masternivå, doktorander och post docs.

Jag är/har varit handledare för fyra egna doktorander:

 • Mia Johansson (2016) - Asthmatics as a susceptible population in health risk assessment of airbourne chemicals
 • Joakim Ringblom (2016) - Worth weighting for - Studies on benchmark dose analysis in relation to animal ethics in toxicity testing
 • Antero Silva (planerad disputation 2022) - Benchmark dose modelling for hazard and risk characterization of chemicals
 • Lars Brunken (planerad disputation 2024) - Dose-response assessment of PFAS mixtures in relation to biomarkers of effects relevant for cardiovascular disease in humans.