Om mig

Hälsoriskbedömning av kemikalier och science-to-policy är mina huvudsakliga forskningsområden. Jag tycker om att arbeta den tvärvetenskapliga forskningsmiljö som omger kemisk riskbedömning och jag har ett stort nätverk av kontakter bland svenska och internationella fosrkare, myndigheter och organisationer. Utöver min forskning är jag  svenskt representant i Nordiska Expertgruppen, ett nordiskt samarbete för kriteriedokument för yrkeshygieniska gränsvärden. Dessutom är jag ordförande i nationella kommittén för European Registered Toxicologists (ERT) och medlem i styrelsen för Eurotox (Den europeiska toxikologiföreningen).

Forskningsbeskrivning

Aktuella projekt som projektledare:

 • Experimental design aligned with dose-response modelling as a means for 3R in toxicity testing (Finansiering: Vetenskapsrådet)
 • Bayesian dose-response modelling aligned with experimental design as means to improve chemical risk assessment (Finansiering: Formas)
 • Risk, Fara, Oro, Skada - ett kommunikationsprojekt (Finansiering: Formas)
 • Kemiska olyckor i arbetslivet – systematisk analys av giftinformationscentralens arbetsmiljörelaterade data (Finansiering: AFA Försäkring)

Övriga projekt där jag deltar:

 • PERFORCE3, a Innovative Training Network about perfluorinated chemicals. (PI: Ian Cousins; Finansiering: European Union’s Horizon 2020). 
 • Phthalates in female reproduction –impact of mixture composition on hazard characterization (PI: Pauliina Damdimopoulou, Karolinska Institutet, Finansiering: Formas).
 • New animal-free methods to meet the need for safe chemicals (PI: Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, Finansiering: Formas).

Pedagogiska meriter

Jag har erfarenhet av att arbeta med undervisning på många nivåer, både som kursledare, föreläsare och handledare av studenter på masternivå, doktorander och post docs.

Jag är/har varit handledare för fyra egna doktorander:

 • Mia Johansson (2016) - Asthmatics as a susceptible population in health risk assessment of airbourne chemicals
 • Joakim Ringblom (2016) - Worth weighting for - Studies on benchmark dose analysis in relation to animal ethics in toxicity testing
 • Antero Silva (planerad disputation 2022) - Benchmark dose modelling for hazard and risk characterization of chemicals
 • Lars Brunken (planerad disputation 2024) - Dose-response assessment of PFAS mixtures in relation to biomarkers of effects relevant for cardiovascular disease in humans.
Loading bibliometrics...