Skip to main content
img-20160716-wa00063.jpg

Matilda Åberg Wennerholm

Om mig

Jag är anställd inom forskningsprojeket "Co-Care" som drivs av forskargruppen AIM (Action through Information Management). 

Co-care är ett  forskningsprogram som bedrivs med ett flertal forskare från olika lärosäten (Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan), samt företrädare från både hälso- och sjukvården och patientföreningar. ”Syftet med programmet och projektets målsättning är att, tillsammans med patienter, närstående och vårdprofessionella, utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner (tex. e-hälsotjänster, utbildningsinsatser) för att förverkliga potentialen av samvård och att underlätta för patienter med kronisk sjukdom och deras närstående att ta en större roll i egenvård och förebyggande vård.

För mer info

http://ki.se/lime/co-care-samvard-vid-kronisk-sjukdom

Forskningsbeskrivning

Projektets målsättning är att utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner för att förverkliga potentialen av samvård. Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster (digitala hälsotjänster). Aktiviteter som sker i samarbete mellan patienter, närstående och vårdpersonal,utifrån patientens behov och mål, för att uppnå bästa möjliga hälsa.

 

 

Utbildning

M.Sc Technology Management, 2002, Lunds universitet & Lunds Tekniska Högskola

 

 

Loading bibliometrics...