Om mig

Logopedexamen 1993, magisterexamen 2002, masterexamen 2013 och medicine doktorsexamen 2021

Anställd som universitetsadjunkt sedan 2002

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt forskningsintresse är tidiga avvikelser i utvecklingen av tal-, språk och kommunikation samt föräldrastöd. Mitt avhandlingsarbete hade titeln Delayed babbling at 10 months: observation, detection and follow-up.

 

Utbildning

Undervisningsområde

Ansvarig för VIL/VFU på logopedprogrammet

Ansvar för strimman Barnobservationer från termin 2 till termin 7

Lärare inom Professionell utveckling, Tal- och språkstörning hos barn och ungdom, Tidiga avvikelser inom ätande, joller och kommunikation