Om mig

Jag är legitimerad logoped och har en anställning som universitetsadjunkt vid Enheten för logopedi och sedan 2016 är jag doktorand på deltid. Jag har ansvar för VFU-kurserna på logopedprogrammet och undervisar inom Professionell utveckling. Mitt kliniska intresse ligger inom tidiga störningar av tal, språk och kommunikation hos små barn samt tidigt föräldrastöd.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt doktorandprojekt har titeln Barn med sen jollerutveckling vid 10 månaders ålder: föräldrars kommunikation och uppföljning av tal- och språkutvecklingen. Doktorandprojektet startade 2016, halvtidskontrollen genomfördes i juni 2019 och projektet planeras vara avslutat under slutet av 2021. Tidigare examensarbeten på magisternivå och masternivå har innebär en utvärdering av ett föräldrariktad intervention (Hanen föräldraprogrammet) och en validering av ett observationsformulär för joller och tidig artikulation.

Utbildning

Undervisningsområde

  • Ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen på logopedprogrammet
  • Kursansvar för de praktiska VIL-kurserna på T4-T7
  • Lärare inom Professionell utveckling (professionellt förhållningssätt och barnobservationer)