Picture of Marika Melin

Marika Melin

Adjunkt

Om mig

Jag är forskare och lärare på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och projektledare för ett forskningsprojekt som handlar om piloters arbetsvillkor, hälsa och flygsäkerhet. Jag doktorerade 2005 (Stockholms universitet/Arbetslivsinstitutet), och har sedan dess bedrivit forskning inom arbets- och organisationspsykologi.

Forskningsbeskrivning

Fokus för min forskning är det moderna arbetslivets villkor och konsekvenser; vilka kompetenser som krävs och hur organisation och arbetsvillkor påverkar hälsa, beteende, kvalitet och säkerhet i olika professioner och arbetskontexter. 

För närvarande driver jag ett forskningsprojekt som heter Hållbar flygsäkerhet. Metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska) risker inom luftfarten. Projektet undersöker de flygsäkerhetsmässiga konsekvenserna av piloters arbetsvillkor - samt hur hållbar säkerhet kan skapas inom ramen för de speciella förhållanden som råder inom luftfarten. Projektet påbörjades i juni 2019 och planeras pågå fram till juni 2022, och har forskningsanslag från Trafikverket. Projektet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt vars syfte var att ta fram kunskap om hur avregleringen av flygbranschen påverkar piloters arbetsvillkor och hälsa (Sambanden mellan och effekterna av avreglering och förändrade anställningsförhållanden för trafikpiloters arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och flygsäkerhet). Nedan finns publikationer från det forskningsprojektet.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på Psykologprogrammet på Karolinska institutet och är kursansvarig för kursen Arbets- och organisationspsykologi på termin 5. Jag föreläser också regelbundet i andra sammanhang och på andra utbildningar. Tidigare har jag undervisat och haft kurs- och momentansvar för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi, arbetslivspedagogik och forskningsmetod vid bland annat Stockholms universitet, Arbetslivsinstitutet, Mälardalens högskola och Karolinska institutet, samt handlett en mängd C- och master/magisteruppsatser inom psykologi, pedagogik och arbetsvetenskap.   

 

Publikationer i urval

Lager, E. & Melin, M. (submitted 2019) Proactive Flight Safety – a Feasibility Study on Optimal Use of Flight      Data Monitoring and Incident Reports in an Airline. International Journal of Aerospace Psychology.

Johansson, F. & Melin, M. (2018) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Threats to Flight Safety. International Journal of Aerospace Psychology, 28:3-4, 84-97. 

Länk: https://www.tandfonline.com/eprint/vqZX4Tz7gvCryUHZJfUv/full 

Melin, M., Lager, E. & Lindfors, P. (2018) Högtflygande risker Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende bland trafikpiloter i relation till säkerhetsklimat. Arbete & Hälsa, Nr 2018;52(2). 

Länk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55085/1/gupea_2077_55085_1.pdf

Melin, M., Lager, E. & Lindfors, P. (2018)High-flying Risks. Variations in working conditions, health, and safety behaviors among commercial airline pilots in relation to safety climate. Arbete & Hälsa, Nr 2018;52(2).

Länk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55085/4/gupea_2077_55085_4.pdf

Melin, M., Astvik, W. and Oettel, C. (2014). New work conditions in Higher education. A study of the relationship between excessive workload, coping strategies and subsequent health among academic staff.  Quality in higher education. vol 20 (3), 290-308.

Astvik, W. & Melin, M (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: En studie om hur copingstrategier påverkar kvalitet, professionalism och hälsa. Arbetsmarknad och arbetsliv, 2013, 19, pp 61-74.

Astvik, W. & Melin, M. (2013). Coping strategies in social work: A qualitative study of coping patterns their relation to health. Nordic Social Work Research, vol 4 (1), 52-66.

Master och c-uppsatser inom ramen för forskningsprojektet

 Gargallo, P (2019) Work-related risk factors associated with depression and fatigue among airline pilots and implications for flight safety. Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Lager, E. (2018) Minimising High-Flying Risks: A Feasibility Study Facilitating an Organisational Behavioural Management Intervention in an Airline. Master thesis, 2018, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Johansson, F. (2016) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Dangers to Flight Safety. Master thesis, 2016, Uppsala universitet, Psykologiska institutionen.     

 

Länkar till forskningsprojektet i media

Youtube (informationsfilm om forskningsprojektet, Trafikverket):                                

https://www.youtube.com/watch?v=tK9J6EOXgIc

SVT:                                                                                                          

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/ny-rapport-deprimerade-piloter-riskerar-flygsakerheten

Expressen:                                                                                                                        

https://www.expressen.se/allt-om-resor/flyg-1/forskare-piloternas-situation-ar-en-fara-for-flygsakerheten/

Sydsvenska Dagbladet:                                                                                                

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-20/manga-flyger-trots-att-de-kanner-sig-olampliga-nya-regler

Psykologtidningen                                                                               

http://psykologtidningen.se/2018/01/31/psykisk-ohalsa-okar-bland-trafikpiloter/

Flygposten:                                                                                                            

https://www.swealpa.se/news.asp?nid=35&cid=1&s=3&p=3

 

Loading bibliometrics...