marie_lof.jpg

Marie Löf

Professor

Om mig

Jag är senior forskare och gruppledare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Jag leder "the IMPACT research group". Jag disputerade vid Linköpings universitet och tillträdde min nuvarande tjänst vid Karolinska Institutet i december 2011. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på två områden:

  • Tidiga riskfaktorer för utveckling av övervikt och fetma hos barn. Jag är speciellt interested av samband mellan fysisk aktivitet och hög kroppsfettthalt under de första levnadsåren. 
  • Internet och mobiltelefonsteknologi för att mäta kost och fysisk aktiviet och för att genomföra hälsofrämjande livstilsinterventioner, speciellt med fokus på gravida kvinnor och barn

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat i nutrition vid ett flertal program och lärosäten under tiden 1996-2017. För närvarande undervisar jag vid nutritionsprogrammet (kandidatnivå) där jag bland annat är kursansvarig för Självständigt arbete, 15 hp. Jag medverkar också i magisterprogrammet i nutritionsvetenskap som startar hösten 2018 vid Karolinska Instiutet. 

Utbildning

Docent i näringsfysiologi, 2009

Medicine doktorsexamen, nutrition, 2004

Filosofie magisterexamen i nutrition, 1997