Marie Jansson

Marie Jansson

Administratör

Om mig

Jag är forskningsadministratör på MEB och arbetar främst med professorerna Yudi Pawitan, Paul Dickman och Keith Humpreys samt Professor Emerita Juni Palmgren och Marie Reilly. Jag arbetar även med övriga forskare och medarbetare inom biostatistikgruppen vid MEB med ekonomiska och administrativa frågor. Jag är registrator på institutionen och har också ansvar för att granska reseräkningar och utlägg.