Marianne van Hage

Marianne van Hage

Professor

Om mig

Professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin, Solna, och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tog läkarexamen 1978 vid Karolinska Institutet. Erhöll specialistkompetens i klinisk immunologi 1988. Disputerade 1988 på en avhandling om orsaker till yrkesrelaterad luftvägsallergi bland lantbrukare. Blev docent 1991 och utnämndes 1999 till professor i klinisk immunologi.

 

Publikationer

Mer publikationer