Om mig

Jag arbetar som administratör på ARC. Jag har en mängd olika administrativa uppgifter, där jag bland annat sköter inköp och kontakter med leverantörer; resor; viss ekonomihantering; tar hand om kontoret; och välkomnar ny personal – alla uppgifter vilka bidrar till att säkerställa en smidig dagliga drift av ARC.