Om mig

Maria jobbar som databassamordnare inom en Nationell E-Infrastruktur för Åldrande Forskning (NEAR). NEAR koordinerar de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. Syftet med NEAR är att 1) underlätta och främja åldrande forskning i Sverige, 2) öka internationellt samarbete och utbyte samt att 3) förbättra forsknings kvaliteten och generaliserbarheten av forsknings resultat. Det slutgiltiga målet är att identifiera effektiva och genomförbara interventioner för att förbättra hälsan och vården för äldre personer. För mer information besök http://near-aging.se

Maria är även databasansvarig för Kungsholmsprojektet och SNAC-K projektet sedan 1997 och 2001.

Maria är skyddsombud för ARC och medlem i Arbetsmiljögruppen vid Institutionen NVS.

Utbildning

Maria har en magisterexamen i statistik vid Linköpings Universitet.