Om mig

Legitimerad sjukgymnast, Medicine Doktor, Specialist i pediatrik. Anknuten som post-doc vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på KI samt har en specialisttjänst som disputerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset med placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhusinom området neonatologi. Mitt avhandlingsarbete från 2014 handlade om utvärdering och utveckling av olika typer av bedömningsinstrument för barn och ungdomar med knäskador.

Mitt nuvarande stora forskningsintresse och erfarenhet handlar om uppföljning, screening och intervention inom gruppen  neonatal riskbarn samt utvärdering av bedömningsinstrument för barn med olika typer av funktionsnedsättning.

Forskningsbeskrivning

Mitt pågående post-doc projekt har titeln: "Född extremt för tidigt - motorisk och neurologisk utveckling i relation till hjärnmognad samt tidig förutsägelse av funktion senare i skolåldern". 

Sammanfattning: Att födas extremt för tidigt (<v.28) är en stor riskfaktor att drabbas av hjärnskada och psykomotoriska funktionsnedsättningar. Förekomsten av Cerebral Pares (CP) är idag relativt låg medan andra diagnoser såsom autism och ADHD är 4-5 ggr vanligare. Dessa barn har ofta även motoriska svårigheter. För att påbörja behandling så snabbt som möjligt är det viktigt med tidig diagnostisering. General Movement Assessment (GMA) är en metod för att under nyföddhetsperioden förutspå neurologiska funktionsnedsättningar som visar sig längre fram i ålder hos barnen. GMA används oftast för att förutspå CP men även i viss mån mindre uttalade funktionsnedsättningar. Barnen i denna studie är födda extremt för tidigt (före v 27) under 2004-07 och utvärderades med GMA vid 3 mån ålder. Dessa barn är nu 12 år och utvärderas återigen avseende psykomotorisk funktion. Syftet med denna studie är att utvärdera dessa barns psykomotoriska utveckling i jämförelse med barn födda i normal tid samt att undersöka hur väl GMA vid 3 mån ålder kan förutspå neurologisk, motorisk- och kognitiv funktion vid 12 års ålder. Vi tror att GMA hos barn födda extremt för tidigt på ett säkert sätt skall kunna förutspå risk för CP tidigt men även andra funktionshinder som blir tydligare först senare i åldrarna. På sikt skulle detta kunna bidra till en ökad livskvalitet hos barnen och en förbättrad användning av samhällets resurser.