Porträttbild Maria Nilsson

Maria Nilsson

Lektor

Biträdande programdirektor på Optikerutbildningen

Om mig

Jag är utbildad optiker och fick min legitimation 2003 efter studier på Karolinska Institutet. I samband med mina doktorandstudier började jag engagera mig i utbildning. Sedan 2011 arbetar jag som lektor och ansvarar för Magisterprogrammet i klinisk optometri och uppdragsutbildningen Diagnostisk optometri och är idag biträdande programdirektor. Min forskning relaterar till näthinnans struktur och funktion och avbildning av ögat med hjälp av optisk koherenstomografi.  

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2008 vid KI på en avhandling som fokuserade på utvärdering av ett nyutveckelat test av synfunktion. I samband med detta väcktes mitt intresse för studier av sambandet mellan näthinnans struktur och funktion. Vid tidpunkten introducerades optisk koherenstomografi (Optical coherence tomography-OCT) som en ny icke-invasiv avbildningsteknik för studier av ögats anatomi. Efter en kortare period som gästforskare vid University of Houston, College of Optometry, fick jag erfarenhet av denna metod och har ägnat min forskning åt att studera hur informationen från OCT kan tolkas in vid olika okulära och neurologiska tillstånd. Jag ingår i forskargrupp Brautaset och har handlett och bi-handlett 3 doktorander fram till disputation samt är involverad i pågående doktorandprojekt. Dessa projekt är främst inriktade på att studera hur skador i primära synsystemet, tidigt eller senare i livet, kan leda till retinala förändringar och hur dessa påverkar synfunktionen.

 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag ansvarar för Magisterprogrammet i klinisk optometri och uppdragsutbildningen Diagnostisk optometri. Ett program och en kurs jag varit med att starta (2008/2011) och som legat till grund för optikers rekvisitionsrätt. En behörighet som närmare 500 optiker besitter i Sverige idag. Att starta dessa utbildningar har varit avgörande för den yrkesutveckling som skett inom optometri och vi idag har en utbildning som är en av de främsta i Europa. Som en del i detta arbete har jag arbetat för att utveckla och starta det kliniska utbildningssamarbete vi har med S:t Eriks Ögonsjukhus i form av Klinisk utbildningsmottagning - Ögon.