Om mig

Docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Enheten för Metaller och Hälsa.

Forskningsbeskrivning

Den övergripnade målsättningen med forskningen som utförs i min forskningsgrupp att öka kunskapen om hur exponering för miljöföreningar, framför allt metaller som kadmium, tidigit i livet kan påverka barns hälsa och utveckling. Vi studerar även betydelsen av essentiella spårelement och andra näringsämnen (t.ex. selen och jod) och om det förekommer interaktioner mellan dessa och olika toxiska metaller. Detta uppnås genom att kombinera epidemiologiska och mekanistiska studier i material från olika mor-barn kohorter. Metaller och andra spårelement mätts framför allt med induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS), vilket möjliggör analys ett flertal element i låga doser på mycket kort tid. Effektbiomarkörer mätts med flera olika metoder.

Utbildning

PhD i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2009.

MSc i Toxicologi, Karolinska Institutet, 2004.