Om mig

Jag är professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI) och har en förenad anställning med Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Jag är legitimerad sjukgymnast med en magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Jag försvarade min avhandling år 2007, gjorde post-doc år 2008-2009 vid NIH i USA och centrum för allmänmedicin vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning och ledarskap vid sektionen för fysioterapi, Insitutionen NVS, KI. Mellan åren 2013-2016 hade jag en 4-årig forskarassistenttjänst finansierad av KI´s strategiska satsning. Mellan åren 2014-2018 var jag sektionschef. För närvarande är jag grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen NVS och ordförande för styrgruppen till forskarskolan i hälsovetenskap (FiH).

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde och min forskargrupp har fokus på fysisk aktivitet, fysisk träning och hälsa. Jag studerar arten, graden och bestämningsfaktorer av objektivt mätt fysisk aktivitet i befolkningen, sambandet mellan fysisk aktivitet hälsa och effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning.

Jag har varit framgångsrik i att erhålla interna och externa anslag såsom Karolinska Institutet strategiska medel, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, ALF-medicin, NSV, Folksam, Åke Wibergs stiftelse och medel för doktorander från KID och forskarskolan i vårdvetenskap. Jag har även som medsökande erhållit stora anslag från VR, Forte, Vårdal och EU DG Sanco.

Du kan läsa mer om min profil här och forskargruppens forskning här.

Pedagogiska meriter

Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag är sedan år 2011 ledamot av pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet. I min roll som professor innebär att stödja forskningsanknytning av ämnet inom sektionens utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag har tidigare varit lärarrepresentant i programnämnden för fysioterapeutprogrammet och är nu grundutbildningsansvarig (GUA) på institutionen. 

Jag har gått allt från grundläggande pedagogiska kurser, till kurser om distanslärande, kursdesign och examination, IT-i utbildningen och pedagogiskt ledarskap.

Min undervisning är främst inom hälsofrämjande arbete, fysisk aktivitet, träning och hälsa och mätmetoder. Jag är kursledare för en forskarutbildningskurs “Measurement of physical activity using objective methods” och tidigare den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”. Undervisar på grundutbildningen till fysioterapeut och den fristående kursen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” . Jag har också varit med och utvecklat och varit lärare på en så kallad MOOC-kurs (massive online open course) och ”Pedagogik för forskarhandledare” .

Utbildning

2007                   Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, folkhälsonutrition. KI         

2001                   Magisterexamen i folkhälsa, KI

1997                   Kandidat- och yrkesexamen i sjukgymnastik, KI 

1981                   Laboratorieassistent, klinisk kemi, Sundsvall

Akademiska priser och utmärkelser

År 2018 tilldelades jag årets arbetsmiljö- och hälsopris vid KI

År 2014-2016 och 2019-2021 var jag redaktör för handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS2017 och FYSS2021)

​År 2014 blev jag utsedd till Årets fysioterapeut

Sedan år 2014 är jag biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften "International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity"

2012-2014 styrelsemedlem i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

År 2011 utsågs jag i konkurrens till ledamot i Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet.