Portait Maria Åbonde Garke

Maria Åbonde Garke

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är postdoc och leg. psykolog vid Centrum för psykiatriforskning. Min nuvarande forskning fokuserar på utvärdering av psykologisk behandling för unga med substansbruk och andra relaterade problem i både öppen- och slutenvårdsmiljöer.

Vidare studerar jag olika typer av psykiska symptom från ett transdiagnostiskt perspektiv (med ett fokus på substansbruk och ätstörningsrelaterade problem). Jag har tidigare studerat känsloreglering som en transdiagnostisk faktor.

Min avhandling "Emotion regulation as a transdiagnostic construct: Novel approaches to psychiatric diagnostics" försvarades den 13/1 2023. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48339