Om mig

Jag är Leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska i onkologisk vård. Jag har mångårig kliniskt erfarenhet inom bröstcancervården på Karolinska Universitetssjukhuset som kontaktsjuksköterska och sektionsledare. Jag har tidigare haft uppdraget som processledare för bröstcancer på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland mellan åren 2016 och 2017 samt är sedan år 2016 medlem i regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer. Sedan år 2019 sitter jag med i exekutiva ledningsgruppen för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC) samt som omvårdnadsansvarig i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG).

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i forskargruppen ICare här på KI, där forskning fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention och Implementering.

I januari 2021 disputerade jag på avhandlingen "Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy - a Randomized Controlled Trial". Studien var en randomiserad och kontrollerad studie på 150 patienter med syfte att utvärdera hur en interaktiv app för rapportering och hantering av symtom kan ge stödjande vård till patienter med bröstcancer under neoadjuvant cytostatikabehandling för bröstcancer (PhONEME-Bröstcancer). 

Jag är även postdoktor på 50% på Högskolan i Gävle, där jag ingår i det tvärvetenskapliga strategiska forskningsprogrammet Inkluderande Arbetsliv (INKA). Inom detta arbetar jag i Can-Work-S som är ett Fortefinasierat program som syftar till att undersöka hur canceröverlevares arbete och hälsa kan underlättas. 

 

 

Pedagogiska meriter

Jag arbetar 50% som universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad där jag undervisar och handleder studenter på såväl sjuksköterskeprogrammet som specialistsjuksköterskeprogrammet i onkologisk vård. Jag är också kursansvarig för examensarbetet på sjuksköterskeprogrammet campus.

Utbildning

  • ​2014-2021 Forskarutbildning Karolinska Institutet  
  • 2007-2009 Specialistsjuksköterskeexamen onkologisk omvårdnad Karolinska Institutet  
  • 2001-2004 Sjuksköterskeexamen Karolinska Institutet