Maria Cronhjort, FoUU-ansvarig forskare på anestesikliniken Södersjukhuset

Maria Cronhjort

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som överläkare på Ane/IVA på Södersjukhuset med huvudinriktning intensivvård. Jag disputerade 2017 med avhandlingen Treatment of septic patients-fluid, blood and timing of antibiotics. Jag har sedan 2013 arbetat tillsammans med Prof Anders Perners forskargrupp i Köpenhamn. Jag gjorde en forskningsvistelse 2017 hos Prof Rinaldo Bellomo i Melbourne, där jag fördjupade mig i effekterna av en vätskebolus.

Jag är huvudhandledare åt tre doktorander (Olof Wall, Sandra Jonmarker, Jens Christensen) och bihandledare åt tre doktorander (Anca Balintescu, Anna Augustsén och Cristian Duré).

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på sepsisbehandling med fokus på vårdkedja, tidig upptäckt och vätskebehandling samt klinisk vätskebehandling perioperativt och inom intensivvård.

Aktuella studier: Säkerheten av perifert administrerat noradrenalin under operation, NCT 03695445. En prospektiv studie av läkares förväntningar av effekterna på blodcirkulationen efter en vätskebolus hos intensivvårdspatienter, NCT03178578. Kohortstudie av sepsis på akutmottagningen på Södersjukhuset: Incidens, följsamhet till riktlinjer och utfall, NCT04055727. Vätskebehandling till sepsispatienter, NCT03811483. Jag är nationell koordinator för CLASSIC-studien, en klinisk studie av restriktiv vätskebehandling till patienter i septisk chock, NCT03668236, som vi också deltar i på Södersjukhuset.

Jag är FoUU-ansvarig på Ane/IVA, och arbetar med att stödja nya forskningsinitiativ. Vi bedriver på kliniken forskning inom hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård, utökad sjukgymnastik efter intensivvård, utökad monitorering av patienter på vårdavdelning, akut luftvägshantering, behandling av diabetiker på intensivvården, utveckling av blockader som smärtlindring efter operation, blodtransfusioner till gravida och hjärtstopp vid intoxikationer. Under pandemin har vi inriktat en stor del av forskningen mot behandling av Covid-19.