Om mig

Jag arbetar som adjunkt på Fysioterapiutbildningen och undervisar på grundutbildningen samt den kompletterande utbildningen för utländska fysioterapeuter. Jag handleder också examensarbeten på kandidatnivå. Jag är klinisk specialist inom Ortoped och Idrottsmedicin, vilket jag har arbetat med i över 20 år. På grundutbildningen är jag kursansvarig för kursen Tema intervention - Fysioterapi 2. Jag är även kursansvarig samt undervisar i två kurser inom kompletterande utbildning för utlänska fysioterapeuter.

Forskningsbeskrivning

Disputerade vid Karolinska Instituet 2017 med avhandlingen "ACL injury and surgery: Aspects on function, muscular morphometry and effusion".

Utbildning

2017 Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet  

1992 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

1988 Idrottslärarexamen samt Athletic Trainer, USA