Maria Bruzelius, MD PhH

Maria Bruzelius

Anknuten till Forskning

Organisation:

Klinisk Postdoktor
Region Stockholm/KI
MD PhD

Om mig

Jag gick min läkarutbildning i Lund med avslutande år som Erasmusstudent i Grenoble. Mitt intresse för skidåkning lockade mig till att göra AT i Jämtland, där jag även påbörjade min ST som internmedicinare. Som nyfärdig specialist fick jag ett vikariat 2006 på Koagulationsmottagningen på Karolinska, en specialitet som jag kom i kontakt med som ST-läkare på Danderyds sjukhus. Professor Sam Schulman föreläste om blodförtunnande behandling vid cancerassocierad trombos och jag blev totalt fascinerad av koagulationens värld och alla komplexa fall. Jag arbetar forfarande på Koagulationsmottagningen, alltjämt lika fascinerad. Engagerande patientfall med venösa blodproppar och blödarsjuka har lett mig in på forskning sedan 2010. 

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom både trombos och hemostas som klinisk Postdoktor inom Region Stockholm/KI. Jag tror själv att det var mycket tack vare att jag fick gå forskarskolan inom Epidemiologi som gav mig grundförutsättningarna. Jag tillhör Therese Djärvs forskningsgrupp på MedS där vi arbetar med epidemiologiska studier inom hjärtstopp och venös blodpropp. Som affilierad till Jovan Antovics grupp på MMK, driver vi tillsammans projekt inom Hemofili. Mitt kliniska intresse för komplexa trombossjuka såsom vid Antifosfolipidsyndrom har lett till att jag samordnar multidisciplinära teammöte och involverad i den kliniska forskningen tillsammans med Reumatologerna Elisabet Svenungsson och Aleksandra Antovic. Redan under min doktorandtid initierades ett samarbete med Pierre Morange, Université Aix-Provance i Marseille där vi hade gemensamma forskningsprojekt inom genetiska riskfaktorer och nya biomarkörer för venös blodpropp. 

Pedagogiska meriter

Allt sedan jag var ST-läkare har jag handlett yngre kollegor och idag är jag ansvarig för våra randande ST-läkare på mottagningen. Jag föreläser regelbundet för studenter på KI och kollegor och (bi)handleder både studenter i deras projektarbete och doktorander.

På Läkarprogrammet är jag ansvarig för Studentval kurs i Trombos och Hemostas. En kurs på termin 6 som går under fem veckor och bjuder på ett variationsrikt innehåll där studenter examineras med projektarbete enligt PICO-modell. Kursbeskrivning finns på Canvas.

Utbildning

Doktorsexamen vid Institutionen för Medicin Solna, KI, 2015

Forskarskola i Epidemiologi för kliniker inom Region Stockholm/KI, 2013

Specialist i Koagulation och Hemostasrubbningar, 2009

Specialist i Internmedicin, 2003

Läkarexamen vid Lunds Universitet, 1998             

                              

Loading bibliometrics...