Maria Bruzelius, Docent

Maria Bruzelius

Anknuten till Forskning

Överläkare, Docent i internmedicin
Klinisk forskare inom trombos och hemostas

Om mig

Jag arbetar som överläkare på Koagulationsmottagningen inom ME Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset, referenscentrum för Blödarsjuka, European haemophilia comprehensive care centre, och har som uppgift att verka som Koagulationskonsult nationellt, vilket vi delar med center i Malmö och Göteborg.

Mina forskningsområde är inom trombos och hemostas och jag arbetar med allt från kliniska studier som vi driver själva till stora registerstudier.

 

Forskningsbeskrivning

Min roll som forskare är framförallt som projekt- och handledare, men även som rådgivare och medarbetare i andra kollegors forskningsprojekt. Förnärvarande handleder jag tre doktorander i olika forskningsprojekt

  Pedagogiska meriter

  • Föreläser på grundnivå, doktorandnivå och för kollegor 
  • Kursledare för Studentvald kurs i Trombos och Hemostas på Läkarprogrammet, KI, 2017-2021

  Utbildning

  • Postdoktor inom Klinisk epidemiologi för Prof. Therése Djärv, Klinisk Medicin, KI, 2019-2021
  • Postdoktor inom Hemofili för Doc. Jovan Antovic, Klinisk Kemi, KI 2018-2021
  • Postdoktor inom Omics inom venös trombos för Prof. Pierre Morange, Université Aix-Marseille, France 2016-2019
  • Doktorsexamen vid Institutionen för Medicin Solna, KI, 2015
  • Forskarskola i Epidemiologi för kliniker inom Region Stockholm/KI, 2012-2013
  • Specialist i Koagulation och Hemostasrubbningar, 2009
  • Specialist i Internmedicin, 2003
  • Läkarlegitimation, 2001 
  • Läkarexamen vid Lunds Universitet, 1999

  Akademiska priser och utmärkelser

  • Klinisk Postdoktor inom Region Stockholm/KI 2018-2021
  • Excellent Supervisor, Examensprojekt i Medicin 2020