Skip to main content
malin.jpg

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/sjukgymnast

Om mig

Jag har en förenad anställning som universitetslektor på sektionen för fysioterapi med Funktionsområde arbetsterapi och fysioterapi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag är sektionschef för sektionen för fysitoerapi och tf bitr programdirektor för Fysioterapeutprogrammet. Jag är också biträdande forskargruppsledare i Agneta Ståhles forskargrupp för området respiration.

Pedagogiska meriter

Både på sektionen för fysioterapi, på fysioterapeutprogrammet och på funktionsområde arbetsterapi och fysioterapi har jag sen 2001 haft olika pedagogiska uppdrag och funktioner som har lett till att jag idag har en lång erfarenhet av utbildningsfrågor i flera olika sammanhang. Jag är sen 2012 programdirektor på Fysioterapeutprogrammet och har i och med det uppdraget fått möjlighet att arbeta övergripande med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete när det gäller utbildningen och pedagogiska frågor. Jag har drivit flera olika utvecklingsprojekt inom utbildning och nu senast har jag varit projektledare för arbetet med den nya utbildningsplanen för Fysioterapeutprogrammet där bland annat nya pedagogiska strategier arbetats fram. Genom min förenade anställning har jag varit med och utvecklat integrationen mellan akademi och klinik vilket är en viktig del när det gäller det verksamhetsintegrerade lärandet. En stor utmaning är just förändringarna i framtidens hälso- och sjukvård och hur våra utbildningar ska utvecklas och formas för att svara upp till de krav som ställs på olika kompetenser.

Jag är sen 2015 medlem i Pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...