Om mig

Programstudievägledare för studenter:

Inom biomedicineprogramnämnden:

  • Kandidaten i biomedicin
  • Master i biomedicin
  • Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (gemensamt program med KTH och SU)
  • Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap (startar hösten HT2024)

Och programmen på institutionen på LIME (lärande, informatik, management och etik):

  • Hälsoinformatik (gemensamt progam med SU)
  • Hälsoekonomi, policy and mangement
  • Bioentreprenörskap (samarbete inom SSES)