Om mig

Jag är studievägledare för studenter vid följande program:

  • Masterprogrammet i hälsoinformatik (Joint program med SU/DSV)
  • Masterprogrammet i bioentreprenörskap (i samarbete med SSES)
  • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy and management
  • Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (Joint program mellan KTH/KI/SU)
  • Kandidatprogrammet i biomedicin
  • Masterprogrammet i biomedicin

Välkommen att kontakta mig för studierelaterade frågor, studieplanering, studieuppehåll, återupptagande av studier, studievägledning, hjälp med studieteknik, underskrifter som styrker din aktiva studienärvaro vid KI till Migrationsverket, CSN, Skatteverket och till olika stipendieorganisationer.

Du kan även vända dig till mig när du behöver rådgivning gällande stress, trakasserier, diskriminering, psykisk hälsa/ohälsa eller andra problem som har koppling till eller kan påverka dina studier. Jag kan även vägleda dig vidare var du kan söka professionell hjälp. Jag arbetar under tystnadsplikt*.

Användbara länkar för studenter:

Om du ännu inte är student vid KI men behöver råd och hjälp att välja rätt program, kontakta våra centrala studievägledare Eva och Jeanette.

*Studievägledare på KI arbetar under tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Loading bibliometrics...