Malin Källman

Malin Källman

Doktorand

Om mig

Jag är leg.sjuksköterska med specialistexamen i psykiatri och arbetar inom Rättspsykiatri vård Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Mina studier är en del av Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt) som utgår ifrån individer med psykosspektrum störningar som är dömda för ett brott och överlämnade till vård. Mina studier har fokus på funktionsnivå i vardagen ur olika aspekter med utgångspunkt i WHO disability assessment schedule, som är ett skattningsinstrument.

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat i omvårdnad med utgångspunkt Rättspsykiatriskvård utifrån omvårdnad på CPF samt på Röda Korsets Högskola, specialistutbildning i psykiatri för sjuksköterskor.

På kliniken har jag också uppdraget som adjungerad klinisk adjunkt vilket innebär mycket handledning av så väl studenter som handledare.

Utbildning

Leg.sjuksköterska, Faluns Högskola 2011

Specialistexamen psykiatri, Faluns högskola 2015