Malin Eneslätt

Malin Eneslätt

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet från år 2021. Min doktorsavhandling hade fokus på att testa och använda verktyg för att främja tidiga samtal bland allmänheten om värderingar och prioriteringar inför framtida vård i livets slutskede. Mina forskningsintressen är inriktade kring nya folhälsovetenskapliga perspektiv på vård i livets slutskede, proaktiva samtal om livets slutskede (på engelska: advance care planning) och att använda aktionsforskningsmetoder för att bedriva forskning tillsammans med dem den berör. 

Jag delar för tillfället min arbetstid mellan Karolinska Institutet och Luleå tekniska universitet där jag har en anställning som universitetslektor. Jag bor i Luleå.