Makiko Kanematsu

Registrator

Samordnar diarieföring på MedS och vårdar MedS arkiv.

Om mig

Som registrator och arkivarie på institutionen har jag hand om dokumenthantering i samråd med KI:s centrala Arkiv och Registratur. Uppdraget inkluderar bl.a. samordning av diarieföring för MedS, arkivering, arkivvård samt frågor som rör hantering av allmänna handlingar i övrigt. Som MedS medarbetare kontaktar du mig för diarieföring och arkivering av handlingar.