mitthuvud.jpeg

Magnus Lindskog

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent i experimentell onkologi. Kliniskt verksam som läkare inom onkologi.

I mitt arbete kombinerar jag patientverksamhet på en onkologisk universitetsklinik (Akademiska sjukhuset) med patientnära cancerforskning, doktorandhandledning och undervisning av läkarstudenter. 

Medlem av styrgruppen för den Nationella Forskarskolan för Klinisk Cancerforskning (NatiOn), Svenska Njurcancergruppen, och Svenska Palliativregistrets Forskargrupp.  

 

Forskningsbeskrivning

Fokus ligger på (1) anti-angiogena och anti-inflammatoriska substansers användbarhet i behandlingen av svårt sjuka cancerpatienter, främst njurcancer och lungcancer; (2) Symtomkontroll hos cancerpatienter i livets slutskede.