Magnus Kaijser, foto: Stefan Zimmerman.

Magnus Kaijser

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin från 1 mars 2022.

Primär anställning: Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Magnus Kaijser har arbetat med både klinisk epidemiologi och neuroradiologi. I sin forskning kombinerar han dessa två områden för att studera användningen av diagnostisk radiologi i vården. Syftet är att dels kartlägga, dels skapa underlag för en bättre röntgendiagnostik.

De kommande åren kommer Magnus Kaijsers forskning att baseras på Region Stockholms gemensamma röntgenarkiv, vilket innehåller alla röntgenremisser i regionen från de senaste två decennierna. I kombination med data från andra vård- och kvalitetsregister ger det möjlighet att besvara många forskningsfrågor av olika karaktär.

Magnus Kaijser planerar dels studier om medicinska samband, som i vilken utsträckning röntgenundersökningar ökar risken för cancer eller hur huvudtrauma påverkar risken att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar, dels studier av hur ändamålsenliga olika undersökningar är för att besvara olika kliniska frågor.