Skip to main content
Madeleine Svärd Huss
Jag är tf enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har frågor som rör utåtriktad kommunikation.

Madeleine Svärd Huss

Enhetschef

Jag är tf enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har frågor som rör utåtriktad kommunikation.

Om mig

Enheten för externa relationer och forskningskommunikation arbetar främst mot externa målgrupper, med medierelationer, forskningskommunikation, tidskriften Medicinsk Vetenskap, nyheter och event.

Kontakta mig om du behöver rådgivning kring att nå ut och vill veta vilket stöd som kommunikationsavdelningens externa enhet kan erbjuda. Du kan också kontakta mig om du har frågor om medieproduktion och tjänster inom text, foto och film.

Jag har en bakgrund som journalist och anställdes vid Karolinska Institutet år 2007. Jag har varit redaktör för personaltidningen KI Bladet, chefredaktör för KI Nyheter, och varit med och utvecklat digitala informationskanaler inom ki.se när KI Bladet lämnade pappret.

I augusti 2017 blev jag tf presschef under tiden som rekrytering av ny presschef pågick och sedan april 2018 är jag tf enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation på kommunikatonsavdelningen.

Loading bibliometrics...