Skip to main content
Madeleine Svärd Huss

Jag är utvecklingsstrateg för kommunikationsstöd på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har frågor om kommunikationen på KI och kommunikationsstöd i organisationen.

Madeleine Svärd Huss

Samordnare

Jag är utvecklingsstrateg för kommunikationsstöd på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har frågor om kommunikationen på KI och kommunikationsstöd i organisationen.

Om mig

Sedan september 2019 är jag utvecklingsstrateg för kommunikationsstöd, bland annat uppdragsledare för kommunikationsdelen inom det KI-övergripande programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd, ett fokusområde i Strategi 2030.

Kontakta mig gärna om du har frågor som rör kommunikationen på KI och kommunikationsstöd i organisationen.

Jag har en bakgrund som journalist och började som redaktör på Karolinska Institutet år 2007. Jag har bland annat varit ansvarig för personaltidningen KI Bladet och chefredaktör för KI Nyheter, samt deltagit i utvecklingen av kommunikationen på KI. Från augusti 2017 till mars 2018 var jag tillförordnad presschef. Från april 2018 till och med september 2019 var jag tillförordnad enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation på kommunikationsavdelningen på KI.

Loading bibliometrics...