lou_brundin.jpg

Lou Brundin

Professor/överläkare

Om mig

 • Disputation KI fysiologi (nuvarande neurovetenskap) "Sinnesfysiologi, hörselceller" 1991
 • Docent i fysiologi 1998 + docentur i neurologi 2001.
 • Specialist i neurologi 1999, överläkare vid neorlogkliniken sedan 2002. Vice FoU chef vid Karolinska sjukhuset 2001-2004 (under Sten Lindahl).
 • Lärare KI kliniskt och prekliniskt sedan 1987 (tdl, skk, sjg, läk).
 • Ledamot i styrelsen för forskarutbildning 2001-2003.
 • Verksam i nationella lärarrådet i neurologi sedan 2005.
 • Studierektor för läkarprogrammet KS Solna sedan 2004.
 • Professor i neuroimmunologi vid KI 2008.
 • Sektionschef på institutionen för klinisk neurovetenskap sedan 2011.
 • Pedagogiskt pris från svenska neurologföreningen "Den gyllene reflexhammaren" 2009.

Forskningsbeskrivning

Jag leder en forskargrupp med inriktning på CNS inflammation och stamcellsbiologi. Forskargruppen studerar hur inflammation påverkar stamcellerna och hur man kan förbättra läkningen hos MS-patienter via nervsystemets egna stamceller.

Jag har handlett fem doktorander till doktorsexamen och varit bihandledare för tre doktorander som har disputerat. Just nu är jag huvudhandledare till två doktorander, bihandledare till tre doktorander och huvudhandledare för tre postdocs. Jag har agerat som opponent 3 gånger och deltagit i betygsnämnd vid 22 disputationer. 

Utbildning

 • Läkarexamen på Karolinska Institutet 1987
 • PhD, KI 1991
 • Post doc på University of Sussex 1991-92
Loading bibliometrics...