Om mig

Internationell koordinator. Koordinerar internationella samarbeten och ger stöd till kommittén för forskning, kommittén för utbildning på forskarnivå samt till Rektor. Administrativ koordinator för samarbeten med Japan, Kanada och Storbritannien och är kontaktperson för samarbeten med Oman och Qatar. Förhandlar olika former av avtal, t.ex. MoUs, avtal om dubbel och gemensam examen, driver och genomför diverse samarbetsprojekt och workshops, koordinerar besök på ledningsnivå samt är handläggare i Referensgruppen för internationella frågor.