Lisa Smeds Alenius

Lisa Smeds Alenius

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap och jag jobbar för närvarande på Medical Management Center på LIME som forskare och kursansvarig för kursen Ledarskap och Organisationsutveckling 2, 30hp som ger en magisterexamen inom ämnet Medical Management.

I media:

- Artikel i DN (191006) Forskare: Fler sjuksköterskor sparar pengar, liv och vårddagar

- Artikel i Vårdfokus (190913) "Högt pris med för få sjuksköterskor"

- Artikel i DN (180825) Sjuksköterskelösa avdelningar läggs ner

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus handlar om hälso- och sjukvårdsorganisationer och arbets/vårdmiljöns betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet på akutsjukhus, samt hur arbetsprocesser och vårdkompetens kan användas på ett optimalt sätt för att främja resiliens inom organisationen.

I ett nytt spännande forskningsprojekt, Magnet4Europe, som finansieras inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 ska vi följa implementeringen av organisationsmodellen för Magnetsjukhus på 60 sjukhus i Europa. Förutom Sverige så deltar också Tyskland, England, Irland och Belgien. 

Min avhandling baserades på data genererat inom det EU-finansierade projektet RN4CAST (Registered Nurse Forecasting in Europe) som undersökte hur vårdorganisationen påverkar hälsa och säkerhet för patienter och personal. Mer information om projektet samt en rapport skriven av den svenska forskargruppen finns här RN4CAST.

 

Utbildning

Doktor i Medicinsk vetenskap, 2019

Magister i Vårdvetenskap, 2010

Sjuksköterskeprogrammet 180hp, 2008

Ekonomi, språk, datalingvistik - kurser 1999-2005

Loading bibliometrics...