Skip to main content

Om mig

Sjuksköterska och doktorand

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om arbetsmiljöns betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet på akutsjukhus. Jag är doktorand i projektet RN4CAST som undersöker hur vårdorganisationen påverkar hälsa och säkerhet för patienter och personal. En rapport skriven av den svenska forskargruppen finns här www.ki.se/rn4cast.

Utbildning

Magister i Vårdvetenskap, 2010

Sjuksköterskeprogrammet 180hp, 2008

Ekonomi, språk, datalingvistik - kurser 1999-2005

Loading bibliometrics...