Om mig

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet. Jag har också en mångårig erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvården som klinisk sjuksköterska, chef och vårdutvecklare. Mitt kliniska arbete de senaste 10 åren har framförallt bestått av att arbeta med barn som växer upp med hivinfektion. Min avhandling Health-related quality of life and HIV- related stigma in children living with HIV in Sweden gjorde jag vid Karoliniska Institutet. Se även min engelska profilsida.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om livskvalitet och stigma hos barn som växer upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hiv infektion i Sverige. Se även min engelska profilsida.

 

Pedagogiska meriter

Se min engelska profilsida.

Utbildning

Magister i vårdpedagogik 2003

Omvårdnad vid infektionssjukdomar 10hp

Distansutbildning (motsvarande 5 hp)

Specialistsjuksköterska barn 1994

Sjuksköterska 1989

Loading bibliometrics...