Lise-Lotte Vedin

Lise-Lotte Vedin

Internationell koordinator

Internationell koordinator på Internationella kansliet, Fakultetskansliet och internationella relationer

Om mig

Internationell koordinator med fokus på samarbeten med the Rockefeller University (USA), National Institutes of Health (USA), Brigham and Women’s Hospital/Harvard University (USA), SIREUS (plattform för talangmobilitet, USA), Australien, Italien, samt Marie Sklodowska-Curie European Joint Degree (dubbel examen för doktorander).