Linnea Johansson

Linnea Johansson

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om hur digital teknik kan användas för behandling av barnfetma. Det övergripande syftet är att utvärdera behandlingseffekterna av 'Mobile Health', via appar och ett web-baserat stödsystem, samt att undersöka familjernas och personalens upplevelse av behandlingen. Syftet är också att underlätta den kliniska bedömning av kondition hos barn med fetma samt att utvärdera och utveckla nya sätt för konditionsbedömning via 'Mobile Health' för barn med fetma.

Utbildning

Jag har en kandidat- och masterutbildning i Fysioterapi från Linköpings Universitet.

Loading bibliometrics...