Om mig

E-post: linda.gellerstedt@ki.se

Telefon: 08 524 838 09

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1995, har en magisterexamen i vårdvetenskap och 2019 disputerade jag vid Karolinska Institutet med avhandlingen - Nursing perspectives on patients' sleep during hospital care https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46678. Jag arbetar som universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad och har också en anställning som postdoktor i forskargruppen ICare https://ki.se/nvs/icare 

Utbildning

Sjuksköterskeexamen, Hälso- och sjukvårdslinje – inriktning mot allmän hälso- och sjukvård, 120 hp, Vårdhögskolan, Växjö 1992-1995

Kandidatexamen, examensarbete C-nivå, Sophiahemmet Högskola 2009

Magisterexamen, Vårdvetenskap 60 hp, Sophiahemmet Högskola 2011

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus 2014-2019

Högskolepedagogik, Universitetslärarutbildning 1, Stockholms universitet 2019

Högskolepedagogik, teaching and learning in higher education, Karolinska Institutet 2020

Introduktion till handledning och lärande, Karolinska Institutet, 2021

Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 hp, Karolinska Institutet, 2021

Fördjupning i högskolepedagogik, Karolinska Institutet, pågående 2021-2022