tjanstefoto.jpg

Linda Eriksson

Adjunkt

Adjunkt 75% Forskarstuderande 25%

Om mig

Jag arbetar som adjunkt på 75% och är forskarstuderande på 25% på Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Mina tidiga akademiska studier var inom psykologi innan jag utbildade mig till sjuksköterska. Som sjuksköterska arbetade jag inom hematologi ett flertal år både utomlands och i Sverige. Som adjunkt är jag kursansvarig för Omvårdnad inom hematologisk vård 7,5 hp samt utöver det främst involverad i verksamhetsförlagd utbildning samt klinisk färdighetsträning på grundutbildningen för sjuksköterskor på Karolinska institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på återgång i arbete efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

Att återgå i arbete efter en lång tids sjukskrivning är ett viktigt mål för stamcellstransplanterade patienter. Att få börja arbeta igen efter en mycket intensiv och lång behandling där man varit heltidssjukskriven en längre tid påverkar ens livskvalité till det bättre. Forskning kring återgång i arbete har utvecklats de senaste åren vad gäller flera cancerdiagnoser. Dock finns inte mycket forskning kring stamcellstransplanterade patienters arbetssituation, vilket innebär att sjukvården och andra inblandade instanser saknar kunskap om hur man bäst hjälper och stöttar dessa patienter i arbetsför ålder.

Som forskarstuderande ingår jag i Yvonne Wengströms forskargrupp.

Utbildning

Bachelor of Science, Psychology, Goldsmiths College, University of London, 1998.

Master of Science, Psychology, University of Exeter, 2003.

Postgraduate Diploma in Nursing (Adult), University of Greenwich, 2008.