Skip to main content
17499187_1366046330084775_8654520726652659912_n_1.jpg

Lillemor Melander

Handläggare

Om mig

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen på institutionen och jag hanterar alla ärenden som rör doktoranderna. Jag arbetar tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen. För närvarande har vi fler än 200 aktiva doktorander.

Dessutom arbetar jag tillsammans med HR-enheten på institutionen. Jag hanterar alla ärenden som rör doktorandernas anställning och lön. Jag handhar också rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar.

Loading bibliometrics...