I work with doctoral education at the Department of Medicine, Solna, in close collaboration with the department's director of studies for doctoral education.

Lillemor Melander

Handläggare

Jag arbetar med forskarutbildning på institutionen för medicin, Solna, i tätt samarbete med institutionens studierektor för forskarutbildning.

Om mig

Ansvarsområden:

Samordnar antagningen till forskarutbildningen på institutionen

Hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens doktorander

Ger information, råd och administrativt stöd till doktorander och handledare

Hanterar personaladministrativa ärenden för doktorander

Handlägger rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar

Övrigt:

LADOK-administratör

Behörighetsadministratör i IDAC (för lösenordsfrågor vänd dig till din avdelningsadministratör i första hand)

Varbi-administratör