Lillemor Melander

Lillemor Melander

Handläggare

Om mig

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen och hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens drygt 200 forskarstuderande. Tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen handlägger jag antagningen till forskarutbildningen.

Jag samarbetar även med kollegorna inom HR-enheten. Jag hanterar doktorandrelaterade ärenden såsom anställningar och lön. Jag handhar även rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar.

Loading bibliometrics...