foto_yanan_li_okt_17_poster.jpg

Lennart Carlsson

Anknuten till Forskning

Inriktning mot fenomenet mångsjuklighet och dess konsekvenser, främst inom primärvård. Via forskarnätverk identifiera, belysa och utveckla förbättringsområden inom primärvården

Forskningsbeskrivning

Projekttitel: Mångsjuklighet – konsekvenser för primärvården

Projektansvarig: Lennart Carlsson

Övriga medverkande forskare: Intresserade kollegor inom forskarnätverken

a) äldre; b) smärta; c) hälso- och sjukvårdsutveckling; samt d) mångsjuklighet inom primärvård

Kontaktperson med e-post: lennart.carlsson@ki.se

Startdatum: 2013-01-09 (pågår)

Bakgrund: Primärvårdens patienter har nästan undantagslöst fler än bara ett besvär, symptom eller diagnos; trots detta är verksamheten uppbyggd efter att hantera en åkomma i taget. Fragmentisering, och bristande helhetssyn rimmar illa med specialiteten allmänmedicin.

Syfte: Att synliggöra fenomenet mångsjuklighet och utveckla kunskap och arbetssätt som leder till ett mer effektivt omhändertagande av patienter i primärvården.

Metoder: Genom medverkan i forskarnätverk sprida förståelse för synsättet och konkret bidra till att olika medelsansökningar innehåller moment som belyser mångsjuklighetsaspekten.

Resultat: Ett etablerat forskarnätverk om mångsjuklighet i primärvård samt påbörjade kontakter med SKR, Socialstyrelsen, SBU och Vårdanalys.

Publicering: Flera artiklar om multisjuklighet hos patienter med ryggsmärta. Artiklar om multisjuklighet hos patienter inom geriatriken.

Föreläsning om forskningsläget kring multisjuklighet inom APC.

Medverkan vid ansökan om medel i olika projekt.

Handledning av läkarstuderande T8.

Publikationer: Doktorsavhandling kring multisjuklighetsmönster där tre relevanta artiklar ingår.