Om mig

Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Jag är samordnare för förändrad utbildningsorganisation samt handläggare för forskningsanknuten utbildning och lärarkapacitetsfrågor.

Loading bibliometrics...