Skip to main content

Om mig

Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Jag är samordnare för förändrad utbildningsorganisation samt handläggare för forskningsanknuten utbildning och lärarkapacitetsfrågor.

Loading bibliometrics...