Skip to main content
Educational developer

Lena Engqvist Boman

Adjunkt

Anknytning:
Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
Institutioner:
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
Loading bibliometrics...