Om mig

Jag är läkare, professor och enhetschef för Integrativ toxikologi, på IMM.

Jag är studierektor för forskarutbildningen vid IMM, ordförande i disputationskommittén vid Karolinska Institutet och lärarrepersentant i Kommittén för forskarutbildningen vid Karolinska Instittutet.

Forskningsbeskrivning

Målet med min forskning är att skapa en grund för effektiv framtida behandling genom ökad kunskap om bakomliggande mekanismer vid utvecklandet av kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Pedagogiska meriter

  • Handleder doktorander och masterstudenter
  • Undervisar på läkarprogrammet och masterutbildningen i toxikologi
  • Föreläser  på olika nivåer inom 3R och avancerade lungmodeller

Utbildning