Lena Ekström, foto: Stefan Zimmerman.

Lena Ekström

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i farmakologi med inriktning mot dopingforskning vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 juni 2022.

Primär anställning: Sjukhuskemist vid Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Lena Ekström forskar om hur dopingtester kan förbättras. Hennes ordinarie arbete är vid Karolinska universitetssjukhusets enhet för klinisk farmakologi, där Svenska Dopinglaboratoriet ligger. I sin forskning fokuserar hon på testosteron, andra anabola steroider och tillväxthormon samt erytropoetin, EPO.

I kliniska studier av friska försökspersoner som får ta dopingklassade läkemedel studerar Lena Ekström hur indikatorer för dopingsubstanserna varierar i urin- eller blodprov över tid och mellan individer. Könsskillnader samt variation hos kvinnor under menscykeln är också viktiga aspekter.

Som postdoc upptäckte Lena Ekström att en vanlig genetisk variation – avsaknad av enzymet UGT2B17 – gör att idrottare kan dopa sig med testosteron utan att överträda de generella gränsvärden som då gällde. Upptäckten bidrog till införandet i internationell elitidrott av individualiserade gränsvärden baserade på långa mätserier.