Foto: Bildmakarna

Leif Svensson

Anknuten till Forskning

Om mig

Leif Svensson är adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Anknytningen omfattar 20 procent och bekostas av Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Leif Svenssons forskning handlar om nyttan av tidigt och optimerat omhändertagande av patienter med livshotande tillstånd som till exempel stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp. Han har visat att samlarmning mellan räddningstjänst och ambulans ökar överlevnaden vid hjärtstopp och studerar nu effekterna av ett nationellt införande av en sådan samlarmning.

Han har visat att en förenklad metod av hjärtlungräddning, med enbart bröstkompressioner, kan vara väl så bra som standardmetoden och studerar nu effekterna av en ny mobil GSM-teknik, som går ut på att via SMS kalla till sig närmaste livräddare vid hjärtstopp.

En annan överlevnadsmetod som Leif Svensson studerat är nedkylning av patienter inom intensivvården efter hjärtstopp. Metoden har visat lovande resultat och Leif Svensson samlar nu överlevnadsdata i ett större forskningsprojekt.

Hans forskargrupp har också visat att en ökad prioritet och en tydlig vårdkedja resulterar i att fler strokepatienter kommer till strokeenhet inom 24 timmar och till trombolysbehandling.