Lasse Lapidus

Lasse Lapidus

Anknuten till Forskning

Docent, överläkare i ortopedi

Om mig

Jag är överläkare i ortopedi på Södersjukhuset och docent vid Karolinska Institutet. Jag har varit anställd på ortopedkliniken på SÖS i olika befattningar som läkare sedan 1998 och genom åren haft uppdrag bl a som patientsäkerhetsansvarig läkare och sektionschef på traumasektionen. I mitt kliniska arbete ägnar jag mig huvudsakligen åt ortopediskt trauma samt större elektiv fot- och fotledskirurgi.

Forskningsbeskrivning

I min nuvarande forskning är jag huvudhandledare åt bitr. överläkare och doktorand Lina Sjödin som analyserat komplikationer och mortalitet efter benamputation. I pågående studier planerar vi bl a att utvärdera effekter av ett nytt regionalt vårdprogram för underbensamputerade. Vi undersöker om ny patientinformation, standardisering av operationstekniska detaljer och förbättrat samarbete med andra vårdgivare ökat patienters möjligheter till protesanpassning och egen gångförmåga efter underbensamputation. Vårt långsiktiga mål är att medverka till att nationella riktlinjer för vård av benamputerade skapas.

I kommande forskning planeras 3 doktorandprojekt för att analysera effekter av fördröjd kirurgi av frakturer i skuldra, knäled och fotled. Vi kommer att belysa frakturvårdens förändring över tid med allt längre väntetider till åtgärd av skada och analysera om frekvensen kirurgiska komplikationer, opiodkonsumtion och sjukskrivning påverkats. Vi planerar också randomiserade studier med lokal infiltrationsanestesi i samband med frakturkirurgi i syfte att minska postoperativ smärta.