Om mig

Jag började jobba med uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet 2009 som projektassistent efter mina studier vid Uppsala universitet där jag har en fil. kand. Sedan 2011 är jag projektkoordinator men har sedan ett par år tillbaka även jobbat som projektledare.

Mina främsta uppgifter är att stödja institutionerna kring uppdragsutbildning. Jobbar främst med utbildningsfrågor inom odontologi, astma och allergi, patientsäkerhet, geriatrik och äldreomsorg, företagshälsovård, försäkringsmedicin, psykologi och psykoterapi.