foto_kicki.jpg

Kristina Löwing

Anknuten till Forskning

Om mig

Legitimerad sjukgymnast, Medicine Doktor, Specialist i Pediatrik, Innehar en specialisttjänst för disputerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset med placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt avhandlingsarbete handlade om målfokuserad aktivitetsträning för förskolebarn med cerebral pares. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde berör barn med funktionsnedsättningar. Mitt huvudområde är inriktat mot barn med cerebral pares men berör även barn med Osteogenesis Imperfecta. Fokus i min forskning har varit utvärdering av träning och andra behandlingsinsatser. En stor utmaning är kunna utveckla och förbättra träningsmetoder för barn med cerebral pares och förstå vilka faktorer som är betydelsefulla för barnets utveckling under uppväxten. För att kunna svara på dessa frågor behövs forskning som ger möjlighet att följa barn över tid och som utvärderar olika behandlingsinterventioner. 

Andra spännade fält är att studera fysisk aktivitet hos barn med funktionsnedsättning och hur det förhåller sig till deras hälsa samt i förlängningen verka för att även  dessa barn och ungdomar erbjuds möjligheter att hitta aktiviteter som de tycker är roliga spännade och utmamanande.